Főoldal Kapcsolat
 
 
 
Gibraltár

Ugrás az ide vonatkozó árlistához...

Földrajzi elhelyezkedés: Spanyolország déli partvidékén terül el
A lakosság száma: 30.000 fõ
A hivatalos nyelv: Angol
Politikai berendezkedés: Angol gyarmat, helyi önigazgatással
Jogrendszer: Az angol jogrendszeren alapul
Hivatalos pénznem: Gibraltári font (GIB=GBP)

 

Elõnyei: A legkevésbé költséges európai jogállás, adómentes társasági státusszal: az Európai Közösség tagja. Garantált 25 évi adómentesség. Beruházásvédelmi trustok regisztrálása lehetséges
Hátrányai: Politikai bizonytalanság
Társasági törvényhozás: A Társaságokról szóló 1984-es rendelet, módosítva 1992-ben és 1996-ban
 
Mentesített társaság státusz megszerzésének feltátelei: - befizetett törzstõke, nem lehet kevesebb 100 GBP-nél,
- az állami intézmények jóváhagyása nélkül semmiféle   változást sem lehet eszközölni a részvényesek, a társaság   tényleges tulajdonosainak öszetételében, vagy a társaság   tevékenységi körében,
- a tagok regisztrálásának Gibraltáron kell történnie,
- a társaság egyik tisztségviselõjének gibraltári rezidensnek kell lennie.
Engedélyezett tevékenység: Bármely, a törvény által nem tiltott tevékenység. Külön engedély kell a banki, biztosítási, viszontbiztosítási és trust szolgáltatások nyújtásához.
Tiltott tevékenység: Gibraltári rezidensekkel folytatott ügyletek, ingatlanszerzés Gibraltár területén.
 
Adófizetési kötelezettség: A társaság teljes adó- és vámmentességet élvez a Gibraltár területén kívül végzett ügyletekre vonatkozóan.
A vámmentes elbánás megszerzésének ideje Minden cégnek kiadásra kerül egy, a jövedelemadó, a vagyonadó, az illeték befizetése alól mentesítõ tanusítvány, melynek érvényességi ideje 25 év.
Bejegyzési idõ: Maximum 1 hét.
 
Lehetõség kész társaságok megszerzésére Van, de a részükre meg kell szerezni az adózás alól mentesített társasági státuszt.
A társaság elnevezése: - Nem lehet azonos már létezõ névvel, ill. nem lehet ahhoz hasonló.
- Az elnevezésnek a “ Limited” szóra kell végzõdnie.
- A következõ szavak és egy sor hasonló jelentéssel bíró szó   csak a Bejegyzési Hivatal engedélyével használhatók:   "Association", "Bank", "Chamber", "Charter",   "International", "Group", "Municipal", "Royal", "Fund".
A bejegyzéshez szükséges okiratok Alapító okirat és alapszabály, nyilatkozat a regisztrációs iroda meglétérõl és a törzstõkérõl.
Ki írja alá az alapító okiratokat? Aláírók, akik kinevezik az elsõ igazgatót.
 
A társaság alaptõkéje: A társaság alaptõkéje szabadon meghatározható. Az alaptõke minimális mértéke – 100 GBP, ezen összeget be kell fizetni.
Az alaptõke ajánlott nagysága: 2.000 GBP, 2.000 db 1 GBP névértékû részvényre felosztva.
Részvények Csak névre szóló, névértékes részvények kibocsátása engedélyezett.
Részvényesek  
- minimális száma Egy természetes vagy jogi személy.
- névleges részvényesek Egy természetes vagy jogi személy
- részvények birtoklása megbízásos jogviszony alapján: Egy természetes vagy jogi személy
A törvény biztosítja-e:  
- a társaság valódi tulajdonosával, kapcsolatos információk titokban tartását: Igen.
- a banki mûveletekkel kapcsolatos információk titokban tartását: A társaság valódi tulajdonosát nem jegyzik be a Bahamákon.
Igazgatóság  
- minimális létszáma Egy természetes személy
- nemzetisége és állampolgársága Nincs megkötés.
- jogköre Minden jog, kivéve (az alapító okirat, az alapszabály és/vagy a törvény által) a részvényesek kizárólagos hatáskörébe utalt jogokat.
A meghatalmazás alapján történõ mûködés:  
A Bahamák területén  
- regisztrációs iroda Kötelezõ.
- regisztrációs ügynök Kötelezõ.
   
Részvényesi / igazgatósági ülések tartása Az üléseket a világ bármely részében tarthatják, akár telefonon keresztül is. Az ülésekrõl készült jegyzõkönyveket tetszés szerinti helyen õrizhetik.
Kötelezõ-e  
- a könyvvitel Nem.
- éves mérleg készítése Nem.
- könyvvizsgálói jelentés készíttetése Nem.
Harmadik személyek kérésére hozzáférhetõ információk: Alapító okirat, alapszabály, regisztrációs ügynök neve és a regisztrációs iroda elnevezése.
A regisztrációs irodában õrzendõ okiratok A részvényesek és igazgatók nyilvántartása, bélyegzõ lenyomata.
A kettõs adófizetési kötelezettség elkerülésérõl szóló megállapodások Nincsenek.
Valutaellenõrzés Nincs.
   
* A standard csomag a következõket tartalmazza: - bemutatóra szóló részvényeket
  - bélyegzõt
  - névleges igazgató szolgáltatását
  - bejegyzett ügynököt
  - bejegyzett irodát
  - "apostille"-lel ellátott bejegyzési okiratokat
  - közjegyzõvel hitelesített megbízólevelet,
  - helyi adót és az elsõ év fenntartási költségét.