Főoldal Kapcsolat
 
 
 
Nagy-Britannia

Ugrás az ide vonatkozó árlistához...

Földrajzi elhelyezkedés: Európa északnyugati részén fekszik
A lakosság száma: 57.400.000
A hivatalos nyelv: Angol
Politikai berendezkedés: Parlamentáris monarchia
Jogrendszer: Közjog
  Nagy-Britannia az Európai Közösség tagja

 

Elõnyök: Nagy-Britannia, mint az EK tagja, nagy nemzetközi tekintélynek örvend. A társaság lehet névleges, holding, ill. nem nagy-britanniai székhelyû társaság.
Hátrány: Kötelezõ a könyvvitel, az éves mérleg elkészítése könyvvizsgálói jelentéssel együtt.
Társasági törvényhozás: 1985-ös és 1989-es törvényerejû rendeletek a társaságokról
Társasági forma: Korlátolt felelõsségû magántársaság (a továbbiakban: Társaság)
Engedélyezett tevékenységi körök: Bármely, a törvény által nem tiltott tevékenység. Külön engedély kell a banki, biztosítási, viszontbiztosítási és tröszt szolgáltatások nyújtásához.
Tiltott tevékenység: Nincs.
Adófizetési kötelezettség: A Társaság felhasználási módjától függ.
Közös ismérvek: nyereségadó - 33% (ha a nyereség meghaladja az 1.500.000 GBP-t), az adó fokozatosan csökken 23%-ig 1.500.000 GBP alatti nyereség esetén.
Bejegyzési idõ: 2-3 hét.
Lehetõség kész társaságok megszerzésére: Van.
A társaság elnevezése: Nem lehet azonos már bejegyzett névvel, ill. nem lehet ahhoz hasonló. Az elnevezésnek a következõ szavak valamelyikével kell végzõdnie "Limited" vagy "Ltd.".Az "Insurance", "Bank", "Chamber of Commerce", "Co-operative", "Credit Union", "Group", "Holding", "Building Society", "Royal" és egész sor egyéb szó csak a megfelelõ állami szervek jóváhagyásával alkalmazhatók.
A bejegyzéshez szükséges okiratok: Alapító okirat, alapszabály, az elsõ számú igazgató és a titkár megjelölése.
Ki írja alá az alapító okiratokat? Legalább egy, úgynevezett "aláíró", aki legalább 1 db 1 GBP értékû részvényt jegyez; szerepe csak az alapításhoz szükséges okiratok aláírása és az elsõ igazgató kinevezése.
A társaság alaptõkéje: A társaság alaptõkéjének minimális értéke nincs meghatározva, ill. egyáltalán nincs alaptõke fizetési kötelezettség.
Az alaptõke ajánlott nagysága: 1.000 GBP, amely 1.000 db 1 GBP értékû részvényre oszlik.
Részvények Csak névértékkel rendelkezõ, névre szóló részvényeket bocsátanak ki (a névértékkel nem rendelkezõ, bemutatóra szóló részvények kibocsátása nem engedélyezett)
Részvényesek  
- minimális száma Egy természetes vagy jogi személy.
- névleges részvényesek Engedélyezett.
- részvényekkel való rendelkezés megbízásos jogviszony alapján Engedélyezett.
Lehetséges-e a társaság átjegyzése más törvényhozási rendszer alá Nem.
Elõírja-e törvény a társaság valódi tulajdonosával kapcsolatos információk titokban tartását Nincs ilyen törvényi elõírás.
Igazgatóság  
- minimális létszáma Egy természetes vagy jogi személy.
- nemzetisége és állampolgársága Nincs megkötés.
- jogköre Mindazon jog, amely nem tartozik a részvényesek kizárólagos hatáskörébe (az alapszabály határozza meg).
Anglia, ill. Wales területén  
- regisztráló iroda Kötelezõ.
- regisztráló ügynök Nem kötelezõ.
- helyi titkár megléte Kötelezõ, természetes vagy jogi személy lehet.
Részvényesek üléseinek megtartása A részvényesek számára évi egy ülés megtartása kötelezõ.
Igazgatóság üléseinek megtartása Az ülések megtartásának helyére vonatkozóan nincs megkötés.
Kötelezõ-e  
- a könyvvitel Igen.
- éves mérleg készítése Igen, tartalmazza az igazgatók, titkárok, részvényesek adatait, részvényeik számát, az alaptõkét és a számlákkal kapcsolatos helyzetet.
- könyvvizsgálói jelentés készíttetése Igen.
Harmadik személyek kérésére hozzáférhetõ információk: A titkár, igazgatók, részvényesek neve és címe, regisztrációs iroda, alapító okirat és alapszabály, hitelezõi követelések.
A regisztrációs irodában õrzendõ okiratok A részvényesek, igazgatók és titkárok nyilvántartása, hitelezõi követelések.
A kettõs adófizetési kötelezettség elkerülésérõl szóló megállapodások A legnagyobb számú megállapodás, köztük a FÁK, a Baltikum és Európa összes országával, az USÁ-val, Ciprussal, a Man-, Jersey- és Guernsey-szigetekkel, Írországgal és másokkal.
Valutaellenõrzés Nincs.